nauka j. angielskiego, 
tłumaczenia, 
porady w sprawach urzędowych 
inne usługi językowe
Tel: 0871-707-141

Usługi Językowe


Click he

                              
re to
 edit subtitle

Doradztwo w sprawach urzędowych


-pomoc w ,,załatwieniu'' spraw urzędowych, socjalnych oraz podatkowych


-możliwy dojazd lub zdalna realizacja usługi bez opuszczania domu.


- świadczenia socjalne (rodzinne, dla bezrobotnych, świadczenia chorobowe, karta medyczna, renty, emerytury)


- otwieranie nowej działalności gospodarczej, biznes plan, BTWEA, dofinansowania ESG oraz inne dofinansowania dzialalności gospodarczej


- wnioski o kredyt, pożyczka na dom z County Council, wnioski o mieszkanie socjalne lub dofinansowanie do czynszu


- wniosek o obywatelstwo


- wnioski do Injuries Board o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu


- ubezpieczenie komunikacyjne, na życie, od działalności gospodarczej