nauka j. angielskiego, 
tłumaczenia, 
porady w sprawach urzędowych 
inne usługi językowe
Tel: 0871-707-141

Usługi Językowe


Click he

                              
re to
 edit subtitle

Inne Usługi Językowe


-uzupełnianie formularzy, wniosków urzędowych


-redagowanie, sporządzanie pism urzędowych w języku polskim lub angielskim: 

                         1.odwołania

                         2. skargi 

                         3. odpowiedzi na wyżej wymienione pisma

                         4. biznes plany

                         5. cv, listów motywacyjne, rekomendacyjne 

                         6. oficjalne wnioski, prośby, zapytania itp.


-możliwy dojazd lub zdalna realizacja usługi bez opuszczania domu